Velkommen til Ballangen Energi AS

Selskapet leverer strøm til omkring 2 700 nettkunder.
Vårt forsyningsområde er Ballangen kommune samt nordre del av Tysfjord kommune.

Ballangen Energi AS ønsker å ta vare på miljøet.
I den forbindelse er vi sterkt engasjert i bl.a. Børselvprosjektet.

Ballangen Energi AS  -  Adresse: PB 53, 8546 Ballangen  -  Telefon: 76 92 60 00  -  Faks: 76 92 60 12  -  E-post: post@ballangen-energinett.no
Levert av